BTO rapport - BTO 2023.033

Generational and Radical Rethinking of the Water Sector

Rapporten

In GRROW is een methode ontwikkeld om jonge professionals te verbinden aan de hand van een gemeenschappelijk doel: het nadenken over de toekomst van de drinkwaterketen. Door vier stappen te doorlopen (identificeren, heroverwegen, ontwerpen en interpreteren), zijn de belangrijkste onderliggende doelen en uitgangspunten voor de inrichting van de drinkwaterketen in verleden, heden en toekomst verkend. Op basis van een normatieve heroverweging en een gerichte verkenning zijn vervolgens drie toekomstbeelden ontwikkeld. De drie toekomstbeelden ‘Lozers zijn losers’, ‘Water op Maat’ en ‘Collectieve keten’ laten de impact van verschillende normatieve keuzes op mogelijke werkelijkheden zien. De ontwikkelde methodiek en toepassing hiervan toont de meerwaarde van een intergenerationele aanpak en de potentie voor sociaal leren binnen organisaties en sectoren
om verandering tot stand te brengen.
De drinkwaterketen(s) in Nederland en Vlaanderen staan voor een breed scala aan uitdagingen die de huidige systeeminrichtingen onder druk zetten. In de praktijk is het lastig volwassen infrastructuur- systemen, zoals een drinkwaternetwerk, en de bijbehorende institutionele systemen te heroverwegen. Vanwege de levensduur van technische systemen en de neiging van institutionele systemen om zichzelf te reproduceren wordt experimenteren met, of herinrichten van, zulke systemen vaak als te duur of inefficiënt beschouwd. Daarnaast wordt het nadenken over mogelijke systeeminnovatie nog voornamelijk gedaan vanuit de generaties met meerdere jaren werkervaring, terwijl uitdagingen zoals klimaatverandering inherent intergenerationeel (generatie overstijgend) zijn. Voor de inclusieve systeeminnovatie die nodig is om op een rechtvaardige manier te kunnen omgaan met de actuele uitnodigingen, is juist deelname van alle generaties essentieel.

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?