Publieksmedia

Interview M.L. de Baat - Nog meer lozingen met dioxaan Twentekanaal moeten voorkomen worden, aldus KWR

Artikelen

“Er zijn geen directe toxische milieueffecten van de lozing met dioxaan in het Twentekanaal, afkomstig van chemiebedrijf KLK Kolb in Delden, te verwachten. Hoe dan ook, het gaat wel om een Zeer Zorgwekkende Stof die kankerverwekkend is en moeilijk afbreekt in het watermilieu. ‘Dit soort incidenten zijn dus zeer onwenselijk en moeten in de toekomst voorkomen worden’, zegt Milo de Baat, ecotoxicoloog bij KWR. Het Twentekanaal was vorige week voor de tweede keer in korte tijd vervuild met de giftige en kankerverwekkende stof dioxaan, afkomstig van chemiebedrijf KLK Kolb in Delden. De hoogst gemeten concentratie dioxaan bedroeg 170 ug/l. “Deze waarde ligt onder de tijdelijke toetsingsnorm van 0,9 mg/L en ook onder de tot nu toe bekende toxische concentraties voor waterorganismen. Op basis van deze gegevens zijn er dan ook geen directe toxische milieueffecten van dit incident in het Twentekanaal te verwachten”, zegt Milo de Baat, ecotoxicoloog bij KWR.”

(Citaat: Interview M.L. de Baat – Nog meer lozingen met dioxaan Twentekanaal moeten voorkomen worden, aldus KWR – WaterForum-Online (2023)15 mei)

Bekijk het artikel
Heeft u een vraag over deze publicatie?