Vakblad artikel

Gezamenlijke watersysteemverkenning als eerste stap in de toekomstige drinkwatervoorziening van Drenthe

Artikelen

“In de ontwikkeling van haar langetermijnvisie heeft drinkwaterbedrijf WMD, met hulp van KWR, de principes van ‘watersysteemdenken’ toegepast. Stakeholders zijn in een vroeg stadium betrokken om het huidige en toekomstige Drentse watersysteem samen te verkennen, inclusief verschillende belangen en vraagstukken. Deze manier van werken leverde bruikbare richtingen op voor de verdere uitwerking van de langetermijnvisie, waarbij het samenwerkingsproces als constructief werd ervaren, en zou ook elders ingezet kunnen worden in het vormgeven van de watertransitie.”

(Citaat: Stofberg, S.F., Koenders, M., et.al. – Gezamenlijke watersysteemverkenning als eerste stap in de toekomstige drinkwatervoorziening van Drenthe – H2O-Online (2023)9 mei)

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?