Vakblad artikel

Werken aan waterbeschikbaarheid: inzichten en uitdagingen

Artikelen

“Huidige en toekomstige uitdagingen in de watervoorziening vragen om nieuwe oplossingen en werkwijzen. Uit recente samenwerkingsverbanden zijn inzichten gedistilleerd om
oplossingsrichtingen te verkennen. Er is een werkwijze ontwikkeld die bestaat uit een combinatie van inzicht bieden in het watersysteem, het meenemen van de multidisciplinaire context en het zorgen voor uitwisseling tussen de belanghebbende partijen met behulp van een gezamenlijke kennisbasis. Voor de verdere uitwerking van mogelijke kansen wordt een aantal uitdagingen gesignaleerd, vooral op het economische en juridische vlak, waar aandacht voor nodig is.”

(Citaat: Stofberg, S.F., Pronk, G.J., et.al. – Werken aan waterbeschikbaarheid: inzichten en uitdagingen – H2O-Online (2023)9 mei)

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?