Vakblad artikel

Verkenning van de acceptatie van waterhergebruik in Nederland

Artikelen

“Drinkwater maken uit gezuiverd rioolwater is technisch goed mogelijk. Internationaal is hier al decennia ervaring mee, onder meer in de Verenigde Staten, Namibië en Singapore. Ook voor Nederland is dit relevant vanwege de stijgende watervraag en dreigende tekorten, onder andere bij droogte. Samen met onderzoeksinstituut KWR heeft Vitens een oriënterend onderzoek gedaan naar de sociale acceptatie van hergebruik van gezuiverd afvalwater als bron voor drinkwater. Wanneer ervaren mensen waterhergebruik als veilig en acceptabel, en hoe kan een drinkwaterbedrijf hierop inspelen?”

(Citaat: Barendse, K., Brouwer, S., et.al. – Verkenning van de acceptatie van waterhergebruik in Nederland – H2O 56(2023)2-3, p.78-79)

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?