Vakblad artikel

Interview F.I.H.M. Oesterholt en N.E. Koeman-Stein - Netwerkgroep industriewater bestaat 10 jaar 'Leren van anderen, dat is het idee'

Artikelen

“Kennisuitwisseling tussen bedrijven is niet altijd vanzetfsprekend, maar in de Netwerkgroep Industriewater van onderzoeksinstituut KWR houden de bedrijven de kaarten niet voor de borst. Specialisten delen kennis over water, een thema dat steeds meer aandacht vraagt in de industrie, zoals blijkt uit tle onderwerpen die aan bod komen: digitalisatie van de watersector, zeer zorgwekkende stoffen, Water Footprint, mobiele zuiveringen, zoetwaterschaarste en de rolvan waterstof in de energietransitie.”

(Citaat: Westenbrink, B. – Interview F.I.H.M. Oesterholt en N.E. Koeman-Stein – Netwerkgroep industriewater bestaat 10 jaar ‘Leren van anderen, dat is het idee’ – H2O 56(2023)2-3, p.56-57)

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?