BTO rapport - BTO 2021.058

Trendalert Rijn als regenrivier

Rapporten

Door veranderingen in klimaat zal het afvoerregime van de Rijn grilliger worden met een hogere afvoer in de winter en een lagere afvoer in de zomer. Hierdoor krijgt de Rijn meer
karakteristieken van een regenrivier in plaats van een gemengde sneeuw/regenrivier. Met name de afname in lagere afvoeren kan gevolgen hebben voor de innamepunten voor drinkwater die afhankelijk zijn van de Rijn. Tijdens perioden met lage afvoeren gaat de waterkwaliteit achteruit en de watertemperatuur omhoog. Dit zal in de toekomst vaker voorkomen dan in de huidige situatie. Een verslechterde waterkwaliteit kan leiden tot meer innamestops en een hogere zuiveringsbehoefte.

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?