Vakblad artikel

Interview D.G. Cirkel en R.P. Bartholomeus - EU Bodemgezondheidsrichtlijn - Activiteiten aan het maaiveld hebben groot effect op het grondwater

Artikelen

“Bodem en grondwater – Eind vorig jaar presenteerde de Europese Commissie de nieuwe Bodemstrategie, gericht op het realiseren van gezonde bodems die kunnen bijdragen aan alle grote maatschappelijke opgaven van de komende decennia. Maar wat is een gezonde bodem en wat is de relatie met grondwater? Ecohydrologiespecialisten Gijsbert Cirkel en Ruud Bartholomeus van wateronderzoeksinstituut KWR vertellen hier meer over. Bartholomeus legt uit:’Natuurontwikkeling en -bescherming zijn goed voor de kwaliteit van het grondwater en daarmee voor de drinkwatervoorziening. Want zo’n 60% van ons drinkwater wordt gemaakt van grondwater.'”

(Citaat: Reedijk, P. – Interview D.G. Cirkel en R.P. Bartholomeus – EU Bodemgezondheidsrichtlijn – Activiteiten aan het maaiveld hebben groot effect op het grondwater – Waterspiegel 26(2023)1, p.24-27)
https://www.vewin.nl/nieuws/paginas/Waterspiegel_1_2023_ruimtelijke_provinciale_puzzels_water_vasthouden_en_grondwaterkwaliteit_1335.aspx/

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?