KWR rapport - KWR 2014.091

Haalbaarheidsstudie DBW Prominent. Inzet van Delft Blue Water (DBW) voor gietwatervoorziening via ondergrondse waterberging (ASR) bij pilotlocatie Prominent

Rapporten

Het doel van dit project is het verkennen van de haalbaarheid om Delft Blue Water (DBW) in te zetten voor de gietwatervoorziening van de glastuinbouw in het Westland door gebruik te maken van ondergrondse waterberging (Aquifer Storage and Recovery). Daar het tomatenteeltbedrijf Prominent te s’-Gravenzande al beschikt over een ASR-systeem, is de focus van deze haalbaarheidsstudie gericht op deze casus.

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?