Vakblad artikel

KWR project in het nieuws - Hoe zorg je voor een circulaire afvalwaterketen in 2050? Back to the future

Artikelen

“Als je in het jaar 2050 de tijdreis-metro terug zou nemen naar het jaar 2022, zou je ontdekken dat de waterketen nu (i.c. 2050) circulair is, omdat beslissers in het verleden op het juiste moment op een andere lijn overstapten, of nieuwe lijnen aanlegden. Zonder de ‘metrostations’ Bronaanpak, Afkoppelen van regenwater en Overstappen op andere drinkwaterbronnen zou circulariteit in de waterketen slechts een wensbeeld zijn gebleven.
Je zou op dat moment ook kunnen ontdekken dat beslissers in het verleden zich in gedachten al hadden verplaatst naar 2050 om zo tijdig de juiste keuzes te kunnen maken. Deze methode wordt ook wel backcasting genoemd. Je gaat vanuit de toekomst terug naar het heden om zo de gewenste toekomst vorm te kunnen geven. Net als in de film ‘Back to the Future’. Het wensbeeld voor zo’n toekomstbestendige circulaire waterketen kreeg in 2020 vorm via het programma Water in de Circulaire Economie (WiCE). Dit programma is een initiatief van KWR, de Nederlandse waterbedrijven en De Watergroep uit Vlaanderen. In het WiCE-rapport Stip op de Horizon circulair water 2050 verkenden KWR-onderzoekers in opdracht van BTO Water in de Circulaire Economie, STOWA, AquaMinerals, Unie van Waterschappen (UvW), Energie- en Grondstoffen Fabriek (EFGF) hoe een circulaire waterketen er in 2050 uit zou kunnen zien.”

(Citaat: KWR project in het nieuws – Hoe zorg je voor een circulaire afvalwaterketen in 2050 – STOWA Ter Info (2023)Lente, p.4)

Bekijk het artikel
Heeft u een vraag over deze publicatie?