Publieksmedia

KWR project in het nieuws - Drinkwatersector heeft baat bij vasthouden grondwater

Artikelen

“Drenthe heeft van oorsprong een prachtig watersysteem. Maar dit watersysteem kan wel een oppepper gebruiken met als doel om ook in droge periodes voldoende water op voorraad te hebben. Bijvoorbeeld voor het maken voor drinkwater. Op dit moment zijn er onvoldoende mogelijkheden om water te bufferen en vast te houden voor droge tijden. Net zoals er in Drenthe nagedacht is over het opslaan van water door extreme regenval, moet er ook nagedacht worden over buffering voor extreme droogte. Daarmee is ook de natuur en landbouw gebaat.
WMD heeft de waterstromen in de provincie in beeld gebracht. In deze waterbalans wordt duidelijk hoeveel water er in totaal beschikbaar is en hoeveel daarvan gebruikt wordt voor het maken van drinkwater. De uitkomsten zijn helder. Er valt gemiddeld meer dan voldoende regen voor natuur, landbouw, industrie en het maken van drinkwater. Van alle regen die valt verdampt het meeste water weer. Wat er overblijft is het regenwateroverschot. Van het regenwateroverschot voeren we nu het overgrote deel af richting IJsselmeer en de Waddenzee. WMD wil samen met partners als de provincie, waterschappen, natuurorganisaties, industrie en landbouw de waterhuishouding in de provincie verbeteren en optimaliseren. Daar hebben alle partijen in de toekomst profijt van. Alleen samen kan gewerkt worden aan een ‘toekomstbestendig watersysteem.’”

(Citaat: KWR project in het nieuws – Drinkwatersector heeft baat bij vasthouden grondwater – www.provincie.drenthe.nl (2023)maart)

Bekijk het artikel
Heeft u een vraag over deze publicatie?