Vakblad artikel

Interview R.P. Bartholomeus - Gezuiverd restwater voor de landbouw

Artikelen

“Irrigatie helpt droogte in de landbouw te bestrijden. In plaats van schaars grondwater kun je daarvoor ook een alternatieve waterbron gebruiken: de gezuiverde uitstroom – effluent
– van waterzuiveringsinstallaties. Maar dit water bevat nog verontreinigingen. Dit project onderzocht twee aspecten van hergebruik via ‘omgekeerde drainage’: de verspreiding van stoffen in bodem en ondergrond, en de zuiverende werking van de bodem.”

(Citaat: Bal, Beintema – Interview R.P. Bartholomeus – Gezuiverd restwater voor de landbouw – Magazine Gesloten Kringlopen (2023)p. 16-17)
https://www.nwo.nl/sites/nwo/files/media-files/019_102_GESLOTEN_KRINGLOPEN_NL_WEB_DEF-1.pdf

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?