Publieksmedia

Magazine Gesloten Kringlopen: nieuwe inzichten over de transitie naar een circulaire economie

Artikelen

“Biopolymeren maken uit reststromen, bodems verbeteren met insectenhuidjes, akkers irrigeren met gezuiverd afvalwater en vliegenlarven kweken op koeienmest. Dit is slechts een greep uit de onderwerpen waar zeven consortia de afgelopen jaren onderzoek naar hebben gedaan binnen het programma Gesloten Kringlopen. De resultaten van deze boeiende onderzoeksprojecten zijn nu gebundeld in een magazine.
Het onderzoek binnen het programma Gesloten Kringlopen draagt bij aan de transitie naar een circulaire economie. Een circulaire economie biedt kansen voor zowel economische groei als de aanpak van grote maatschappelijke vraagstukken, zoals vermindering van de uitstoot van broeikasgassen, de beschikbaarheid van fossiele grondstoffen, schoon water en agrarische producten, en behoud van bodemvruchtbaarheid. Het programma wil kringlopen sluiten op verschillende schaalniveaus binnen de aandachtsgebieden water en land- en tuinbouw.”

(Citaat: Magazine Gesloten Kringlopen, nieuwe inzichten over de transitie naar een circulaire economie – www.nwo.nl (2023)8 februari)

Bekijk het artikel
Heeft u een vraag over deze publicatie?