BTO rapport - BTO 2023.014

Biologische stabiliteitsparameters in de praktijk

Rapporten

In 2015 t/m 2017 heeft binnen het thematisch onderzoek van het BTO een project gelopen waarin aandachtswaarden zijn afgeleid voor nieuwe biologische stabiliteitsmethoden die door KWR zijn ontwikkeld in relatie tot KG22- en Aeromonas-aantallen in het distributiesysteem. De resultaten van dat onderzoek zijn in een rapport gepubliceerd (van der Wielen, 2018). In 2021/2022 heeft binnen het BTO-bedrijfsonderzoek van Evides en Oasen een project gelopen dat als voornaamste doel had om de rapportage uit 2018 om te schrijven tot een wetenschappelijke publicatie. Daarnaast is in dit bedrijfsonderzoekproject ook onderzocht of aandachtswaarden voor de biologische stabiliteitsparameters konden worden afgeleid in relatie tot Legionella of dierlijke organismen in het distributiesysteem. Tot slot is ook een workshop gehouden met de verschillende drinkwaterbedrijven waarin verschillende methoden en toepassing van die methoden in de drinkwaterpraktijk of drinkwaterlaboratoria zijn gepresenteerd en waar is gediscussieerd over eventuele nieuwe wensen ten aanzien van biologische stabiliteitsmethoden en factoren die toepassing van de nieuw ontwikkelde methoden in de weg staan.
In deze rapportage worden deze drie onderwerpen gepresenteerd. In hoofdstuk 2 worden alle resultaten, dus de analyse van relaties tussen de nieuwe biologische stabiliteitsparameters en KG22 en Aeromonas, maar ook tussen de biologische stabiliteitsparameters en Legionella of invertebraten beschreven. Voor die laatste twee bleek geen goede correlatie met de biologische stabiliteitsparameters. In hoofdstuk 3 is het manuscript opgenomen dat is aangeboden aan het wetenschappelijke peer-reviewed tijdschrift Science of the Total Environment en bevat daardoor de resultaten over KG22 en Aeromonas die ook in hoofdstuk 2 staan. In hoofdstuk 4 tot slot is een samenvatting van de workshop weergegeven. Daarbij zijn hoofdstuk 2 en 3 in het Engels geschreven, terwijl hoofdstuk 4 in het Nederlands is geschreven.

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?