Publieksmedia

Interview E. van der Roest en D. Bakker - Warmte en elektriciteit verbinden

Artikelen

“Overschotten aan elektriciteit omzetten naar warmte en in de bodem opslaan, maakt dat meer duurzaam opgewekte energie kan worden gebruikt en het elektriciteitsnet wordt ontlast. Het project COHEASY van KWR onderzoekt twee casussen en presenteert de resultaten op 13 maart.
Het warmtenet van WarmteStad Groningen is een complex energiesysteem, schetst Daniël Bakker, projectmanager van COHEASY. Het krijgt restwarmte van datacentra, er zijn warmtepompen om die warmte op hogere temperaturen te krijgen, ketels – gas dus – voor de piekvraag en recentelijk is daar zonthermie bijgekomen. Ook is er een forse dagbuffering en komt er ondergrondse midden-temperatuur warmteopslag in de vorm van een aquifer. “Dat geheel maakt het een superinteressante testcase.” Bakker houdt zich met collega-onderzoeker energie en water Els van der Roest bij KWR bezig met systeemintegratie in de gebouwde omgeving. Vanuit die rol landde bij hen de afgelopen jaren het besef dat warmteopslagsystemen en seizoenopslagsystemen veel flexibiliteit kunnen bieden voor het elektriciteitsnet. Een surplus aan elektriciteit – in de zomer – kan door het om te zetten naar warmte op andere momenten worden benut. Hieruit ontstaat het project COHEASY, dat mede is gefinancierd door TKI-Energie uit de Toeslag voor Topconsortia voor Kennis en Innovatie (TKI’s) van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat.”

(Citaat: Interview E. van der Roest en D. Bakker – Warmte en elektriciteit verbinden – www.warmtenetwerk (2023)9 februari)

Bekijk het artikel
Heeft u een vraag over deze publicatie?