Hoofdstuk in boek

Modelkader om het effect van de grondwaterstand op de landbouwpraktijk te evalueren - Modelkader

Artikelen

“De belangrijkste doelstelling van dit project is het bepalen van de impact van de grondwaterstanden op conventionele landbouwgewassen in Vlaanderen. We gebruiken daarvoor dezelfde modelinstrumenten als de Nederlandse Waterwijzer Landbouw: het bodemwatertransportmodel SWAP, gekoppeld aan het gewasmodel WOFOST. Het gekoppelde instrument houdt niet alleen rekening met droogtestress op planten, maar ook met zuurstofstress onder te natte omstandigheden. Bovendien kunnen indirecte effecten op zaai-, maai- of oogsttijden worden gekwantificeerd.
SWAP-WOFOST is de afgelopen decennia uitgebreid geverifieerd. De numerieke oplossingen van SWAP werden ook vergeleken met analytische oplossingen. Een overzicht van enkele validatie- en gevoeligheidsanalyses is te vinden in Heinen et al. (2021). Sinds de start van de ‘Waterwijzer Landbouw’-tool in 2015 werden de modelinstrumenten voortdurend verder ontwikkeld en verbeterd. Een recente validatie op regionale en lokale schaal voor gras en snijmaïs vergeleek de gesimuleerde gewasontwikkeling en transpiratiereductie met succes met NDVI-waarden gemeten met satellieten (Mulder et al. , 2021).”

(Citaat: Estrella, D., Mulder, M., Bartholomeus, R.P., et al. – Modelkader om het effect van de grondwaterstand op de landbouwpraktijk te evalueren – PEILIMPACT eindrapport. ILVO (2023))

Bekijk het artikel
Heeft u een vraag over deze publicatie?