Hoofdstuk in boek

Regionale analyse en validatie - Resultaten

Artikelen

“Om een algemeen beeld te krijgen van de opbrengstvariabiliteit als gevolg van natte of droge omstandigheden in heel Vlaanderen, voerden we een regionale analyse uit. We definiëerden een raster met een resolutie van 500 m dat het hele Vlaamse grondgebied bestrijkt. Dit resulteerde in meer dan 54000 individuele SWAP-WOFOST simulaties. We deden dit voor vijf conventionele teelten: gras, voedermaïs, aardappel, wintertarwe en suikerbiet over het hele Vlaamse grondgebied. Pixels die geen landbouwgrond waren werden nadien uit de analyse verwijderd. In werkelijkheid zijn er uiteraard rotaties en meer mogelijke teelten, maar deze kaarten dienen om potentieel problematische gebieden voor verschillende gewastypen te identificeren op regionale schaal (te natte of te droge omstandigheden) en stellen niet de reële situatie in een welbepaald jaar voor.”

(Citaat: Estrella, D., De Swaef, T., Bartholomeus, R., Garré, S., – Regionale analyse en validatie – PEILIMPACT eindrapport. ILVO. (2023))

Bekijk het artikel
Heeft u een vraag over deze publicatie?