Hoofdstuk in boek

Case-study: landbouwgebied De Zegge - Resultaten

Artikelen

“Het natuurgebied De Zegge is een overblijfsel van het laagveen “Geels Gebroekt” in de vallei van de Kleine Nete. In de jaren ’60 werd dit gebied grotendeels ontwaterd met een netwerk van sloten om het geschikt te maken voor landbouw. De Kleine Nete werd rechtgetrokken en de Roerdompstraat werd aangelegd als barrière tussen De Zegge en de landbouwgronden. Sindsdien wordt water uit de landbouwgronden gepompt, zodat het grondwaterpeil dieper ligt dan het waterpeil de Kleine Nete (De Becker, 2019). In De Zegge en het nabijgelegen natuurgebied Mosselgoren moet het waterpeil echter zo hoog mogelijk worden gehouden. Daarom is er een vijzelpomp geplaatst om het water uit de landbouwgebieden naar een randvaart naar De Zegge te pompen (Van Diggelen & Grootjans, 2019), waar het water op een vrijwel constant niveau wordt gehouden. In de loop der jaren raakten de natuurgebieden hydrologisch geïsoleerd van de rest van de vallei van de Kleine Nete. Die werd gekenmerkt door dikke veenlagen die sinds de middeleeuwen geleidelijk werden ontgonnen (De Becker, 2019) als energiebron, die geleidelijk werd vervangen door steenkool en petroleum (Vanierschot, 2014). Na landontwatering in de jaren ’60 is het begon het resterende veen af te breken door contact met zuurstof in de lucht (Van Diggelen & Grootjans, 2019).”

(Citaat: Estrella, D., De Swaef, T., Bartholomeus, R., Garré, S., – Case-study: landbouwgebied De Zegge – PEILIMPACT eindrapport. ILVO. (2023))

Bekijk het artikel
Heeft u een vraag over deze publicatie?