BTO rapport - BTO 2023.015

Evaluation of QSAR tools in combination with bioassays for transformation products and emerging substances

Rapporten

The drinking water sector is confronted with many challenges in terms of water quality of their sources due to chemical threats. Due to a lack of toxicological information for many emerging substances, assessing any possible risks for public health and the environment is not always possible. In silico (computer) tools aimed at predicting the toxicity of substances offer a solution for this. Based on the chemical structure, the potential adverse effects of a substance can be assessed using quantitative structure-activity relationships (QSAR) or read-across to closely related substances. Our research shows that cell-based methods using bacteria or cells (bioassays) can be used to verify the results obtained with in silico tools. This information action perspectives for preventing risks to human health and the environment.

De drinkwatersector kent vele uitdagingen voor wat betreft de waterkwaliteit van hun bronnen als gevolg van chemische bedreigingen. Door een gebrek aan toxicologische informatie voor veel opkomende stoffen is het niet altijd mogelijk om mogelijke risico’s voor de volksgezondheid en het milieu te beoordelen. In silico (computer)tools voor het voorspellen van de toxiciteit van stoffen bieden hiervoor een oplossing. Op basis van de chemische structuur kunnen de mogelijke schadelijke effecten van een stof worden beoordeeld met behulp van kwantitatieve structuur-activiteitsrelaties (quantitative structure-activity relationships, QSAR) of read-across naar nauw verwante stoffen. Uit ons onderzoek blijkt dat methoden met bacteriën of cellen (bioassays) kunnen worden gebruikt om de met in silico-tools verkregen resultaten te verifiëren. Deze informatie biedt perspectieven voor de preventie van risico’s voor de menselijke gezondheid en het milieu.

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?