BTO trendalert - BTO 2022.067

Trendalert Are we ready to be plugged

Rapporten

“Web3, de Metaverse, NFT’s, Bitcoin, blockchain; er vinden tal van ontwikkelingen plaats op het gebied van digitale technologie. Deze trendalert gaat in op hoe deze ontwikkelingen samenhangen en welke invloed zij kunnen hebben op de watersector. Zou online consumentisme kunnen leiden tot waterbesparing in de toekomst? Of, wordt de watervoetafdruk van het opslaan en verplaatsen van data dermate groot dat het de watersector juist onder druk zet?”

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?