Digital Content - DC 2022.008

Ervaringen met (kunstmatige) infiltratie in Nederland 1940 - 2022

Rapporten

“Nederland kent een lange en rijke geschiedenis van (kunstmatige) infiltratie om grondwatervoorraden op peil te houden en een buffer van zoetwater te hebben voor droge perioden. Veel van de toepassingen bouwen voort op de decennialange ervaring met duininfiltratie van de drinkwaterbedrijven. Recent zijn daar toepassingen bijgekomen voor bijvoorbeeld land- en tuinbouw in Zeeland en Zuid-Holland. Ook op de zandgronden wordt (kunstmatige) infiltratie steeds meer genoemd als middel om grondwater op peil te houden. Dit slidedeck geeft een overzicht van ervaringen met (kunstmatige) infiltratie in Nederland van 1940 tot nu.’

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?