BTO trendalert - BTO 2022.046

Trendalert Stoffenproblematiek van meer stoffen tot minder biodiversiteit en gezondheid

Rapporten

“De berichtgeving rondom de schadelijkheid van stoffen is enorm. Claims dat vervuiling de vruchtbaarheid van diverse dieren (inclusief mensen) af doet nemen worden afgewisseld met nieuws over neurologische aandoeningen, zoals de ziekte van Parkinson. Verschillende experts achten het aannemelijk dat dit komt door de hoeveelheid chemische stoffen als gewasbeschermingsmiddelen, industriële stoffen en middelen die we thuis gebruiken. In 1962 waarschuwde de Amerikaanse bioloog, Rachel Carson, voor de ‘Silent Spring’– een toekomstig voorjaar zonder vogels en andere soorten omdat die door bestrijdingsmiddelen zijn uitgeroeid. Dit signaal wordt gezien als het begin van de mondiale milieubeweging en lijkt nog altijd actueel. In deze trendalert verkennen we de recentste ontwikkelingen, de tegentrends, en de relevantie voor de watersector, bijvoorbeeld als het gaat om de risicoperceptie van klanten en het naleven van de doelen van de Kaderrichtlijn Water.”

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?