BTO trendalert - BTO 2022.070

Trendalert Data in roerige tijden impulsen en kaders

Rapporten

“De COVID-pandemie vanaf maart 2020 heeft vele zaken in ons dagelijks leven plotsklaps veranderd. Sommigen noemen de COVID-crisis de Grote Digitale Versneller voor economisch ontwikkelde samenlevingen. Voor het aanwijzen van fundamentele veranderingen of trendbreuken lijkt vooralsnog onvoldoende onderbouwing te vinden, maar de crisis heeft wel een aantal leer- en aandachtspunten voor toepassing van AI en data opgeleverd die ook voor de watersector relevant zijn. Deze laten zien dat AI kaders nodig heeft
om de maatschappij als geheel het best te dienen. Met de be√ędiging van een Staatssecretaris voor Digitalisering in het kabinet Rutte IV is er voor het eerst een bewindspersoon die zich expliciet op dit onderwerp richt en kaders voor de Nederlandse watersector schept.”

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?