Publieksmedia

Kunnen ondergrondse waterberging en open bodemenergie duurzaam naast elkaar worden toegepast?

Artikelen

“De ondergrond wordt veel gebruikt voor zowel gietwateropslag als voor de opslag van warmte en koude. De vraag of deze systemen ook duurzaam naast elkaar kunnen worden toegepast in hetzelfde watervoerend pakket, stond centraal in het project ‘Handvatten voor Duurzame Co-existentie van Warmte- en Wateropslag’. Dit onderzoek is afgelopen twee jaar uitgevoerd door wateronderzoeksinstituut KWR in opdracht van de Gemeente Westland en de stichting Kennis in je Kas in het kader van het programma Kas als Energiebron.
In de huidige praktijk wordt functiescheiding toegepast. Wanneer er in hetzelfde gebied vraag is naar open bodemenergiesystemen (OBES) voor de opslag van warmte en koude, en ondergrondse waterberging systemen (OWB) voor de opslag van zoetwater, dan kan er óf gebruik worden gemaakt van verschillende watervoerende pakketten voor beide type systemen, óf deze of zeer grote afstand van elkaar worden gehouden.”

(Citaat: Raat, K.J. – Kunnen ondergrondse waterberging en open bodemenergie duurzaam naast elkaar worden toegepast? – www.glastuinbouwwaterproof.nl (2022)14 december)

Bekijk het artikel
Heeft u een vraag over deze publicatie?