KWR rapport - PCD 9-2022 (december 2022)

Uniforme storingsregistratie (USTORE) - Praktijkcode voor het beheer van storingsregistratie van leidingnetten

Rapporten

Dit is de tweede editie van deze praktijkcode. De eerste editie verscheen in 2017 [3], die met deze tweede editie een ‘vijfjaarsrevisie’ heeft ondergaan. De belangrijkste wijzigingen ten opzichte van de voorgaande versie betreffen: – het registratieformat voor storingen is aangepast; – er zijn foto’s opgenomen om monteurs te ondersteunen bij het registreren van storingen; – bepalingen die in de praktijk niet werkbaar bleken zijn verwijderd, of als een voorstel gepresenteerd (zoals de kwaliteitsindicator); – een lijst met gehanteerde nominale diameters is opgenomen; – een lijst met onmogelijke en onwaarschijnlijke combinaties bij storingsregistratie is opgenomen om hiermee verdere kwaliteitsverbetering te bevorderen;
– er is een voorstel toegevoegd voor het opstellen van jaarlijkse standaardrapportages voor bedrijven, waarvan het format beschikbaar is via USTOREweb; – aanpassingen en actualisatie van de afspraken met de leverancier ICT-diensten zijn toegevoegd; – afspraken over USTOREview zijn verwijderd; – de hoofdstukindeling, definities en verwijzingen zijn in lijn gebracht met overige praktijkcodes.

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?