Publieksmedia

Interview L de Waal - Project 'Kansen voor concentraat' relevant voor omgekeerde osmose en tuinbouw

Artikelen

“Omgekeerde osmose (RO) levert concentraat op als reststroom en de verwerking daarvan kan (blijvende) toepassing van RO in de weg staan. In het project ‘Kansen voor concentraat’ wordt de komende jaren verkend hoe het water en de componenten uit deze reststroom zijn te verwaarden. Onderzoeker Luuk de Waal van kenniscentrum KWR is er nauw bij betrokken en geeft uitleg.
RO is een effectieve techniek om bijvoorbeeld brak grondwater te zuiveren tot goed gietwater voor tuinbouwgewassen of brak kwelwater in te zetten als bron voor drinkwaterproductie. Maar de techniek levert concentraat op als reststroom en de verwerking daarvan kan (blijvende) toepassing in de weg staan. Het zoutrijke concentraat dat na zuivering overblijft, kan uitsluitend met gemeentelijke vergunningen worden teruggebracht in dieper gelegen bodemlagen, of in sommige gevallen worden geloosd op rioolwaterzuiveringen of in zee. In het project ‘Kansen voor Concentraat’ wordt de komende jaren verkend hoe het water en de componenten uit deze reststroom zijn te verwaarden.”

(Citaat: van Staalduinen, J. – Interview L de Waal – Project ‘Kansen voor concentraat’ relevant voor omgekeerde osmose en tuinbouw – www.glastuinbouwwaterproof.nl (2023)11 januari)

Bekijk het artikel
Heeft u een vraag over deze publicatie?