BTO rapport - BTO 2022.053

Een verkenning naar modellen en methoden voor het realiseren van meervoudige waardecreatie (WiCE)

Rapporten

Verkend is welke modellen en methoden het realiseren van Meervoudige Waardecreatie kunnen ondersteunen. Deze aanpak is de komende decennia nodig om verschillende transities integraal vorm te geven, bijvoorbeeld op het gebied van water, energie, en circulaire economie, en daarmee sectorale benaderingen te overstijgen. Deze transities dwingen nutsbedrijven en andere organisaties om hun activiteiten meer op elkaar af te stemmen. Samenwerking wordt interessanter omdat meerdere doelen kunnen worden behaald met één middel. In dit onderzoek zijn verschillende modellen en methoden verkend die waterorganisaties kunnen ondersteunen om samen met andere (nuts)organisaties op een integrale manier te werken aan Meervoudige Waardecreatie. Het resultaat is een beschrijving van deze modellen en methoden, en inzicht in de potentie van deze instrumenten voor het creëren van meervoudige waarden door (water)organisaties.

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?