BTO rapport - BTO 2022.022

Gemeenten en de energietransitie. Beknopt technisch overzicht van knelpunten tussen energietransitie en drinkwatervoorziening voor communicatie met gemeenten

Rapporten

Over het project ‘Energietransitie en drinkwater’ – De energietransitie zal op verschillende manieren impact hebben op de bedrijfsvoering van drinkwaterbedrijven. Het thema-overstijgend BTO-onderzoek ‘Energietransitie en drinkwater’ heeft als doel om: een beeld van tijd, omvang en impact van de transitie te schetsen (korte termijn); kennis te ontwikkelen die de drinkwaterbedrijven helpt om knelpunten op te lossen of te monitoren (langere termijn). Binnen de korte termijn doelstelling worden drie producten ontwikkeld die gezamenlijk een ‘gereedschapskist’ vormen om als drinkwaterbedrijf de energietransitie in te gaan (zie onder). Voor meer informatie over dit project, zie de website van KWR.
Doel en leeswijzer – Dit rapport is het derde stuk gereedschap in de gereedschapskist van het project ‘Energietransitie en drinkwater’. Dit rapport heeft als doel om drinkwaterbedrijven te helpen bij de communicatie met gemeenten over de risico’s van de warmtetransitie voor de drinkwatervoorziening. Waarom dit document gericht is op gemeenten wordt uitgelegd in Deel I “Waarom gemeenten belangrijk zijn in de energietransitie”. In Deel II van dit document wordt uitgelegd wat gemeenten en drinkwaterbedrijven kunnen doen bij knelpunten tussen energietransitie en drinkwatervoorziening.

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?