KWR rapport - KWR 2023.003

Statistische analyse PFAS-concentraties in de Maas

Rapporten

KWR Water Research Institute heeft in opdracht van Vewin concentraties van PFAS in de Maas verzameld uit bestaande datasets. Deze gegevens zijn PFAS-concentraties op innamepunten voor de productie van drinkwater in Nederland en België. Uit een analyse blijkt een statistisch verschil tussen de concentraties PFOA en PFOS in België en Nederland: de concentraties in de Maas nemen toe. Voor andere PFAS-concentraties is niet een significant beeld te geven. In het rapport worden een aantal aanbevelingen gedaan voor vervolgonderzoek.

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?