BTO rapport - BTO 2022.047

Falen productielocatie uitgedrukt in OLM. Methode en toepassing voor productielocatie Oosterbeek en bijbehorend voorzieningsgebied

Rapporten

Ondermaatse leveringsminuten (OLM’s) zijn de belangrijkste prestatie-indicator voor assetmanagement van drinkwaterbedrijven. In dit onderzoek is een methodiek uitgewerkt waarmee het faalgedrag op een productielocatie kan worden vertaald naar uitvalscenario’s, waarvan een OLM te berekenen is. Deze methodiek is een verdere uitwerking van de leveringszekerheidsanalyse waarin nu ook de kans op uitval wordt beschouwd. Drinkwaterbedrijven kunnen hiermee onder meer scenariostudies uitvoeren, assets identificeren die de hoogste kans op een leveringsonderbreking geven en productielocaties onderling vergelijken. De methode kan daarmee bijdragen aan een beter risicogestuurd beleid voor ontwerp, investeringen en onderhoud. Meer kennis over het faalgedrag is echter van componenten van productielocaties is hiervoor echter noodzakelijk.

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?