KWR rapport - KWR 2022.126

Begrip en beheersing van onzekerheid in conditiebepaling ondergrondse leidingen. Resultaten TKI Midas

Rapporten

Drinkwaterbedrijven en Waterschappen hebben steeds meer de wens om keuzen rond onderhoud en vernieuwing van hun leidingen te onderbouwen met gedetailleerde modellen voor leidingconditie. Het succesvolle gebruik van dergelijke modellen staat of valt met de beschikbaarheid van invoerdata die de toestand en situatie van het leidingbestand met voldoende detail en betrouwbaarheid beschrijft terwijl de beschikbaarheid van dergelijke data tot op heden beperkt is. De relevante modeldata kan worden verkregen door middel van inspecties, maar dit vergt een substantiƫle inspanning. Het is daarom van belang om inspecties zo veel mogelijk te prioriteren op de impact die ze kunnen hebben op beslissingen (de belangrijkste parameters het eerst meten) en om aanvullende data (bedrijfsdata of open data zoals bodemkaarten, wegenkaarten, KNMI data) zo goed mogelijk te benutten om de beschikbare directe metingen aan te vullen. Ook is het van belang om de mate van zekerheid (vaak wordt gesproken van betrouwbaarheid) bij deze parameters in de verwerking en het gebruik van de gegevens mee te nemen. Het voorliggende rapport beschrijft hoe in het project TKI Midas is gewerkt aan een verbeterde beschikbaarheid van data voor gebruik in leidingconditiemodellen en aan het inzichtelijk maken van het belang van individuele datacomponenten (en hun onzekerheid) voor de uitkomsten van deze modellen. Hierbij hebben de partners Acquaint, HDM Pipelines en Spatial Insight zich gericht de vergaring en kwalificering van beschikbare data, en KWR op de analyse en voortplanting van onzekerheid in deze data. Dit in samenspraak met eindgebruikers Brabant Water, Waterschapsbedrijf Limburg en Waterschap Zuiderzeeland om de aansluiting op de praktijkbehoeften te maximaliseren.

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?