Publieksmedia

KWR project in het nieuws - Hergebruik waterijzer voor behandeling afvalwater pilot rwzi Bath

Artikelen

“Waterijzer, dat ontstaat bij de drinkwaterproductie, kan in de vorm van ijzerzouten opnieuw als vlokmiddel worden ingezet voor bijvoorbeeld de behandeling van afvalwater. Uit het slib van drinkwaterzuivering Loenderveen kon 93% ijzer worden teruggewonnen bij een Duits bedrijf, dat vervolgens werd toegepast op rwzi Bath. De pilot is uitgevoerd in het kader van de regeling Topconsortia voor Kennis en Innovatie (TKI’s) van het Ministerie van EZ.”

(Citaat: Bos, I. – KWR project in het nieuws – Hergebruik waterijzer voor behandeling afvalwater pilot rwzi Bath – WaterForum-Online (2022)9 september)

Bekijk het artikel
Heeft u een vraag over deze publicatie?