BTO rapport - BTO 2022.060

Trendalert Energieonafhankelijkheid drinkwaterbedrijven

Rapporten

Bij drinkwaterbedrijven staat de leveringszekerheid van energie, met name van elektriciteit, hoog op de agenda. Door complexe geopolitieke situaties neemt de druk op de elektriciteitslevering toe met hoge energieprijzen tot gevolg. Een mogelijke oplossingsrichting is energie-onafhankelijke productie en distributie van drinkwater. In dit trendalert worden m.b.v. verschillende scenario’s de achtergrond en implicaties van energie-onafhankelijkheid verkend, met een focus op elektriciteit.
Elektriciteit wordt opgewekt met zon en wind, in combinatie met biomassa of buffering d.m.v. van batterijen, waterstof of drink- water. De ‘best-case’ scenario-analyse laat zien dat zowel kosten als schaal van de faciliteiten voor elektriciteits-onafhankelijkheid bijzonder groot zijn. Een energieonafhankelijke drinkwatersector lijkt hiermee geen realistisch of zelfs wenselijk toekomstbeeld.

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?