Rapport i.s.m. derden - OBN-031-NZ

Versjangeleert één bever de Moeselpeel? - Advies over de haalbaarheid van natuurtypen na sterke vernatting door een beverdam

Rapporten

“De Moeselpeel is onderdeel van het Parelsnoer van Peelvenen (rapport De Mars, 2011). De Moeselpeel is momenteel een afgezonderde peel die geen water meer ontvangt van de keten zelf maar wel “overloopwater” levert aan de Roukespeel (de laatste in de reeks). Het grondwater in het gebied is deels van lokale oorsprong en deels van regionale oorsprong. De grondwaterstanden liggen in het lage deel aan maaiveld. Vooral het lokale grondwater heeft hoge gehalten aan sulfaat. Dit levert een gevarieerd palet aan grondwater dat zich vertaalt in de vegetatie. In het verleden liep er ook afvalwater van Weert in het gebied. In de toekomst is wellicht aanvulling van lokaal grondwater in de stadsrand van Weert mogelijk door infiltratiemogelijkheden. De bever heeft zich ondertussen in het gebied gevestigd en heeft een dam gebouwd op de plek waar het water uit het natuurgebied stroomt. Deze dam zorgt voor extra opstuwing in het gebied. Hierdoor zijn de laagwaterstanden in de lage delen in de zomer gewijzigd van iets onder maaiveld tot 0-3 decimeter boven maaiveld.”

(Citaat: Jalink, M.H. en E. Brouwer – Versjangeleert één bever de Moeselpeel? Adviesvraag OBN-031-NZ, BE. VBNE, Driebergen (2022)

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?