KWR rapport - PCD 13-4-2022 (november 2022)

Putten en puttenvelden ten behoeve van drinkwater. Deel 4 Exploitatie

Rapporten

Deze praktijkcode maakt onderdeel uit van een serie van in totaal vijf delen. Een en ander is beschreven in het ‘Voorwoord’ van het eerste deel, waarnaar wordt verwezen (zie praktijkcode PCD 13-1 [Van der Schans en Meerkerk, 2019a]). Daarin is ook een korte introductie opgenomen.
Dit is het vierde deel van de serie en vooraf worden daarbij de volgende opmerkingen gemaakt: – De nummering van de hoofdstukken loopt door – Er is voor gekozen de nummering van de hoofdstukken in de serie praktijkcodes te laten doorlopen. Deel 3 van de serie (PCD 13-3 [Van der Schans et al., 2020]) eindigt met hoofdstuk 30, zodat dit deel begint met hoofdstuk 31. – ‘Richtlijnen’ – Op diverse plaatsen in deze praktijkcode is een ‘Richtlijn’ opgenomen in een blauwgrijs kader. Het gaat om door de drinkwatersector opgestelde richtlijnen, die zijn afgestemd op van toepassing zijnde beoordelingsrichtlijnen.

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?