Vakblad artikel

Rioolwatersurveillance in Rotterdam-Rijnmond 2020-2022

Artikelen

“Tijdens de eerste COVID-19-golf van voorjaar 2020 bleek het mogelijk is om virusdeeltjes van de nieuwe ziekteverwekker in rioolwater aan te tonen. Dat leidde tot een projectplan om rioolwatersurveillance door te ontwikke- len als volgmethode van SARS-CoV-2 op wijk- of dorpsniveau. Dat project is baanbrekend gebleken voor de analyse van virusvarianten in rioolwater en voor de analyse van de relatie tussen ‘riooldata’ en data over positieve testen, artsenbezoek en ziekenhuisopnames.”

(Citaat: Langeveld, J., Schilperoort, R., Medema, G.J., et.al. – Rioolwatersurveillance in Rotterdam-Rijnmond 2020-2022 – Water Matters (2022)december, p.4-7)

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?