BTO rapport - BTO 2022.209

Adenovirus als indicator voor virusveilig drinkwater

Rapporten

Adenovirus lijkt kritischer voor de veiligheid van de drinkwatervoorziening uit oppervlaktewater dan Enterovirus¸ omdat de concentratie bij innamepunten hoger ligt en Adenovirus zeer resistent is tegen UV. Dat geldt mogelijk ook voor kalksteenwinningen en oevergrondwater uit een grof-grind-pakket (waar nabehandeling met UV nodig is). Voor duin- en grondwaterwinningen is Adenovirus minder kritisch, omdat dit virus relatief goed verwijderd wordt tijdens bodempassage. Om te kunnen besluiten of Enterovirus in de Analyse Microbiologische Veiligheid Drinkwater vervangen zou moeten worden door Adenovirus, zijn er belangrijke kennishiaten: 1. Wat is de concentratie infectieus Adenovirus van de serotypen 40/41 bij drinkwaterinnamepunten in oppervlaktewater? Aanbevolen wordt om de celkweek- methoden die Adenovirus 40/41 detecteren (HEK 293) te valideren en de concentratie infectieus Adenovirus 40/41 bij een aantal innamepunten uit oppervlaktewater te meten. 2. Is Adenovirus 40/41 uit riool- of oppervlaktewater resistenter tegen middendruk-UV en tegen chemische desinfectie dan de ‘labstammen’ die tot nu toe zijn gebruikt om de effectiviteit van desinfectieprocessen te beoordelen?

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?