Publieksmedia

Stikstofdepositie en droogteperioden zorgen voor vermesting en uitspoeling van stikstof in droge heide

Artikelen

“In De Groote Heide in Noord-Brabant is onderzoek uitgevoerd naar de invloed van de COVID-19-lockdowns en droge jaren op de stikstofhuishouding van droge heide. Door de lockdowns werd de uitstoot van stikstofoxiden verlaagd. Tegelijk boden de extreem droge jaren 2018 tot en met 2020 de mogelijkheid om te onderzoeken in hoeverre droogte de mobilisatie van stikstof in heidebodems bevordert.
In de periode 2019 tot en met 2021 is de stikstofhuishouding van geplagde en oude heide in natuurgebied De Groote Heide door KWR onderzocht. De opdrachtgevers zijn de provincie Noord-Brabant en waterbedrijf Brabant Water. Voor het onderzoek zijn diverse keren metingen verricht aan de stikstofconcentraties van het poriënvocht in de bodem en het bovenste grondwater, en aan stikstofgehalten in mossen. De Groote Heide is gekozen als onderzoeksgebied omdat in dit gebied al decennialang de stikstofdepositie de kritische depositiewaarde van droge heide overschrijdt. Bovendien waren de lockdowneffecten op het verkeer in Brabant sterk en ligt het natuurgebied pal langs de in normale jaren drukbereden A2.”

(Citaat: van der Linden, J., de Haan, M., Aggenbach, C.J.S. – Stikstofpositie en droogteperioden zorgen voor vermesting en uitspoeling van stikstof in droge heide -www.naturetoday.com (2022)23 november)

Bekijk het artikel
Heeft u een vraag over deze publicatie?