Vakblad artikel

Praktijkcodes drinkwater

Artikelen

“Medio oktober 2022 zijn weer enkele praktijkcodes vastgesteld en beschikbaar gekomen, waarvan er hierbij twee worden aangekondigd. PCD 1-7 ‘Hygiëne bij werkzaamheden aan het leidingnet; Deel 7: Werkboekje bij de ‘Hygiënecode Drinkwater; Opslag, transport en distributie”. PCD 17 ‘Richtlijn voor de kwaliteitsborging van chemicaliën ten behoeve van de bereiding van drinkwater; In het volledige traject van productie tot en met gebruik’.”

(Citaat: Meerkerk, M.A. – Praktijkcodes drinkwater – H2O 55(2022)10, p.38)

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?