BTO rapport - BTO 2022.043

Toepasbaar maken van Aquarellus. Een numerieke methode voor het voorspellen van sedimentatie in het leidingnet

Rapporten

Bruin water veroorzaakt veel waterkwaliteitsmeldingen door klanten. De numerieke tool Aquarellus kan waterbedrijven helpen achterhalen hoe snel en waar in het leidingnet risicogebieden ontstaan, zodat zij de effectiviteit van schoonmaakprogramma’s kunnen verhogen, de beste meetlocaties kunnen prioriteren en nog schonere leidingnetten kunnen ontwerpen. Aquarellus is nu doorontwikkeld voor het voorspellen van sedimenten in leidingnetten. De rekensnelheid en het gebruiksgemak van de tool sluiten aan bij de wensen van de eindgebruikers en er is meer inzicht in de variatie van de relevante modelparameters en hoe invoerparameters de voorspellingen beïnvloeden. Om het vertrouwen in de voorspellende kracht van Aquarellus te vergroten worden drie vervolgstappen aanbevolen: (i) valideer de modelvoorspellingen met praktijkmetingen (geschikte troebelheidsmetingen, voldoende kennis van hydraulische condities en deeltjesaanvoer), (ii) bepaal de invloed van hydraulische onzekerheden op de modeluitkomsten; (ii) valideer de voorspellingen met praktijkmetingen (geschikte troebelheidsmetingen, voldoende kennis van hydraulische condities en deeltjesaanvoer) en (iii) versterk de onderbouwing van de in Aquarellus gebruikte empirisch onderbouwde wetten via experimenten in een proefopstelling.

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?