KWR rapport - KWR 2022.082

De invloed van cyanobacteriën op de waterkwaliteit in spaarbekkens voor drinkwaterproductie

Rapporten

Vanuit verschillende DPWE begeleidingsgroepen zijn actuele onderwerpen rondom bekkenmanagement aangedragen waar kennisleemtes en onderzoeksvragen voor bestaan: cyanobacteriën en –toxines in spaarbekkens, aanleg van drijvende zonnepanelen, inrichting van nieuwe winplassen en de rol van spaarbekkens op de biologische stabiliteit van het drinkwater. Uiteindelijk is ervoor gekozen om het onderzoek te richten op het thema cyanobacteriën, toxines en geur- en smaakstoffen, omdat het aanleggen van nieuwe winplassen niet voor alle bedrijven relevant is en vanwege een aantal nieuwe ontwikkelingen op het gebied van het monitoren en managen van cyanobacteriën en hun toxines in (drink)water. In eerste instantie zouden er ook metingen gedaan worden in spaarbekkens van Evides en Dunea om te beoordelen welke methoden geschikt zijn voor de beoordeling van de waterkwaliteit en welke strategieën om cyanobacteriën te voorkomen, bestrijden of te zuiveren effectief zijn. Omdat hier uiteindelijk toch te weinig draagkracht voor was bij de begeleidingsgroepen, is alleen een probleemanalyse/literatuurstudie en beperkte data-analyse uitgevoerd.

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?