Vakblad artikel

Meten van grondwaterstroming leidt tot risicoredactie en kostenbesparingen

Artikelen

“De laatste jaren zijn innovatieve meettechnieken ontwikkeld voor het meten van grondwaterstromingen. Ze geven extra inzicht in de effecten en de risico’s van ingrepen in het bodem- en watersysteem en de omgeving. Risico’s zoals kwel vanuit kanalen, voorkeursstroming (piping) in dijken of verstopping van drinkwaterwinputten kunnen hiermee beter bepaald worden. Besparingen van miljoenen euro’s zijn mogelijk.”

( Citaat: Gerritsen, J.B.M., Peerboom, J.M.P.M., et.al. – Meten van grondwaterstroming leidt tot risicoredactie en kostenbesparingen – Bodem 32(2022)3, p.9-11

Heeft u een vraag over deze publicatie?