KWR rapport - PCD 15 2022 (oktober 2022)

Afsluiterbeheer

Rapporten

Dit is de tweede editie van deze praktijkcode. Belangrijkste inhoudelijke wijzigingen ten opzichte van de eerste editie [30] zijn: – De uitwerking voor een zogeheten Root Cause Analysis (RCA, zie verder) om faalwijzen van afsluiters te bepalen; – verwijzingen naar praktijkkennis en pilots over het beheer van afsluiters; – de aanpassing van normatieve verwijzingen.
Verder heeft deze tweede editie ten opzichte van de eerste een redactieslag ondergaan, zijn de puntjes op de ‘i’ gezet en is die in het huidige format van een praktijkcode opgesteld.
Deze praktijkcode PCD 15 op het gebied van het beheer van afsluiters is opgesteld met als doel het verzamelen van kennis en best practices over het beheer van afsluiters. De praktijkcode is opgesteld als kennisbasis voor afsluiterbeheer op het tactische en operationele niveau binnen drinkwaterbedrijven. De doelgroep bestaat uit assetmanagers, technische specialisten en dataspecialisten enerzijds en leidinggevenden van monteurs anderzijds. Voor het opstellen van deze praktijkcode is gebruik gemaakt van ervaringen uit het BTO-project ‘Beheer van afsluiters’ (BedrijfsTakOnderzoek) dat binnen het thema Assetmanagement is uitgevoerd.

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?