KWR rapport - KWR 2022.092

Drinkwaternetten en (Z)LT-warmtenetten

Rapporten

Van alle energie die in Nederland gebruikt wordt is ongeveer 50% bedoeld voor verwarming van gebouwen. De ‘warmtetransitie’ is daarom een belangrijk onderdeel van de energietransitie. In de warmtetransitie komt steeds meer aandacht voor warmtenetten op lagere temperatuur. Deze lagetemperatuur (LT, max. 55 °C) en zeer lagetemperatuur (ZLT, max. 30 °C) warmtenetten hebben als voordeel ten opzichte van warmtenetten op hogere temperatuur: – veel minder warmteverlies tijdens transport en distributie; – laagdrempeliger aan kunnen sluiten van decentrale lagetemperatuur warmtebronnen zoals open bodemenergiesystemen (OBES) en aquathermie; – de mogelijkheid om naast warmte ook koude te leveren aan afnemers.
Door de aard van deze (Z)LT-warmtenetten en de lage temperatuur van bedrijfsvoering lijken deze warmtenetten in bepaalde opzichten veel op drinkwaternetten. Door de energietransitie en de noodzakelijke verduurzaming van onze warmtesystemen zal het aantal warmtenetten in Nederland sterk gaan toenemen. Aangezien het beheer van drinkwaternetten mogelijk vergelijkbaar is met die van (Z)LT-warmtenetten, is het relevant om na te gaan of drinkwaterbedrijven een rol kunnen spelen in het beheer van (Z)LT-warmtenetten.

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?