BTO rapport - BTO 2022.058

Trendalert Impact van gezondheidskundige grenswaarden afgeleid uit epidemiologisch onderzoek voor de watersector

Rapporten

Een gezondheidskundige richtwaarde geeft de hoeveelheid van een chemische verontreiniging (antropogene stof) in voedsel of drinkwater weer die bij levenslange consumptie geen (onacceptabel) gezondheidsrisico oplevert. Een richtwaarde wordt gebaseerd op een risicogrens, de veilige totale mate van blootstelling aan een stof. Dierstudies worden traditioneel beschouwd als de “gouden standaard” voor het voorspellen van nadelige gezondheidseffecten van antropogene stoffen op de mens. Gegevens uitstudies naar mensen kunnen echter het meest directe bewijs vormen van een verband tussen gezondheidseffecten en blootstelling aan antropogene stoffen. De indruk bestaat dat steeds meer gezondheidskundige risicogrenzen worden afgeleid uit epidemiologisch onderzoek. Het is onduidelijk of het gebruik van gegevens uit dierstudies in vergelijking met gegevens uit studies met menselijke gegevens systematisch tot verschillende risicogrenzen leidt.

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?