BTO rapport - BTO 2022.007

Bureaustudies naar de (groepen van) stoffen waarop Aeromonas, Legionella en coliformen groeien en parameters van biofilm groei

Rapporten

In het Drinkwaterbesluit in Nederland zijn diverse microbiologische parameters opgenomen om de microbiologische drinkwaterkwaliteit te borgen. Een deel van de microbiologische parameters zijn gerelateerd aan fecale verontreiniging en een ander deel aan microbiële groei in het drinkwatersysteem. Ten aanzien van de parameters die de microbiële groei in het drinkwatersysteem borgen, zijn de microbiologische parameters Aeromonas en bacteriën van de coligroep opgenomen in het Drinkwaterbesluit als bedrijfstechnische parameter. Ze hebben geen directe gezondheidskundige achtergrond, maar worden gebruikt om de integriteit en werking van de drinkwaterproductie en het distributienet te monitoren. Aeromonas wordt gebruikt als indicator voor nagroei in het distributiesysteem. Bij aanwezigheid van nutriënten in drinkwater, die bacteriën kunnen gebruiken voor groei, kan Aeromonas toenemen in het distributiesysteem en de wettelijke norm voor drinkwater (<1000 kve/100 ml) overschrijden. De bacteriën van de coligroep zijn niet alleen aanwezig in de darm van mensen en dieren, maar ook in het milieu en sommige fecale en milieusoorten kunnen zich vermeerderen in het drinkwatersysteem. De wettelijke norm voor bacteriën van de coligroep in drinkwater is 0 kve/100 ml. Naast deze twee bedrijfstechnische microbiologische parameters, is ook Legionella als microbiologische parameter opgenomen in het Drinkwaterbesluit. De parameter Legionella heeft indirect een gezondheidskundige achtergrond omdat, naast minder gevaarlijke kweekbare Legionellasoorten zoals Legionella anisa, ook Legionella pneumophila (de veroorzaker van de veteranenziekte) wordt bepaald. De wettelijke norm voor Legionella in het Drinkwaterbesluit is <100 kve/l.

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?