KWR rapport - PCD 7 2022 (oktober 2022)

Controlemethodiek brandkranen

Rapporten

Drinkwaterbedrijven controleren het functioneren van brandkranen door het uitvoeren van inspecties. Om die bedrijven te ondersteunen met een onderbouwde werkwijze heeft KWR in 2004 het rapport ‘Controlemethodiek Brandkranen’ [1] opgesteld, waarin naast een statistische analysemethode ook een protocol voor inspectie is gepresenteerd. Dit inspectieprotocol is door veel drinkwaterbedrijven (al dan niet in gewijzigde vorm) overgenomen als een bedrijfsrichtlijn. Binnen het kader van het ‘programma praktijkcodes’ is bepaald dat deze richtlijn aanpassing behoefde en diende te worden omgezet in een praktijkcode. In 2016 is de praktijkcode ‘Controlemethodiek brandkranen’ (PCD 7:2016) [2] uitgebracht. Het protocol in deze praktijkcode bevatte verbeterde vraagstellingen ten opzichte van het protocol uit 2004 [1]. Daarnaast stelde deze praktijkcode een analyse voor ten behoeve van het meten van tijdsafhankelijke afname van de conditie van brandkranen op basis van verplaatsingen in de ondergrond. In 2017 is een vervolgtraject gestart waarin een meetmethode is opgesteld die in de praktijk is getest. Hieruit bleek dat de verbeterde vraagstelling weliswaar goed werkbaar was, maar dat het meten van verplaatsingen in de praktijk te gevoelig was voor meetfouten. Bovendien zagen de drinkwaterbedrijven er te weinig meerwaarde in. Een en ander heeft in 2019 geleid tot een vernieuwde praktijkcode [3], waarin een inspectieprotocol is opgenomen zonder meting van de verplaatsing.
Op verzoek van de Begeleidingsgroep Praktijkcodes is in 2021 een project gestart gericht op de continue verbetering van de bedrijfsvoering, het verhogen van de efficiency en het verder uniformeren van werkwijzen van afsluiters en brandkranen. Het resultaat van dit project zijn aangepaste praktijkcodes voor afsluiters en brandkranen. Voorliggende versie betreft de aangepaste praktijkcode PCD 7 ‘Controlemethodiek brandkanen’.

Dit is de derde editie van deze praktijkcode. De vorige editie is uitgebracht in 2019 [3]. De belangrijkste wijzigingen ten opzichte van die vorige editie zijn: – het achterwege laten van de metingen van verplaatsingen; – actualisatie van de inhoud.

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?