Publieksmedia

Interview N.E. Koeman-Stein - Effluent RWZI geschikt maken als gietwater voor de tuinbouw

Artikelen

“De glastuinbouw heeft behoefte aan nieuwe gietwaterbronnen, zeker naarmate de zomers droger worden. Gezuiverd water uit rioolwaterzuiveringsinstallaties (RWZI) (effluent) biedt daarvoor goede mogelijkheden. Dit is gebleken uit eerder onderzoek op een tomatenbedrijf. Nu bekijkt een samenwerkingsverband van partijen hoe dit water veilig kan worden ingezet.
Dagelijks verlaten grote hoeveelheden gezuiverd water de rioolwaterzuiveringsinstallaties (RWZI) en worden afgevoerd naar de zee. Al langere tijd leeft het idee dat dit zoetwater goed te benutten is voor diverse doeleinden.
Enkele jaren geleden is in een onderzoeksproject van Delft Blue Water getest of dit effluent na een extra zuiveringsstap geschikt is als gietwater in de tuinbouw. Dat gebeurde op een tomatenbedrijf. Het onderzoek gaf geen productie- of kwaliteitsverschillen van de tomaten tussen irrigatie met gezuiverd effluent of regenwater. Vorig jaar is een nieuw project opgestart onder de naam ‘Borging van effluent RWZI voor de glastuinbouwsector’. “We onderzoeken hoe je ervoor kunt zorgen dat alle partijen in de keten – van teler tot consument – accepteren dat gewassen worden geteeld met effluent. Daarvoor moet je borgen dat de inzet veilig is voor het gewas, de volksgezondheid en het milieu”, vertelt projectleider Nienke Koeman van onderzoeksbedrijf KWR.”

(Citaat: Kierkels, T. – Interview N.E. Koeman-Stein – Effluent RWZI geschikt maken als gietwater voor de tuinbouw – www.glastuinbouwwaterproof.nl (2022)10 oktober

Bekijk het artikel
Heeft u een vraag over deze publicatie?