BTO rapport - BTO 2022.049

Storingsvoorspelling voor individuele leidingen met Comsima

Rapporten

In dit onderzoek is een methode uitgewerkt en geïmplementeerd in Comsima – het leidingconditiemodel dat wordt ontwikkeld in het BTO – waarmee de tijdsafhankelijke storingsfrequentie van kleine leidingsystemen op zuivere wijze kan worden gesimuleerd. Toepassing van de methode op enkele pilot-gebieden laat zien dat de modeluitkomsten redelijk overeenkomen met gemeten storingsdata. De beperkte beschikbaarheid van de benodigde invoerdata leidt echter tot grote onzekerheden in de modeluitkomsten en tot een beperking van de mogelijkheid om verschillen tussen leidingen via het model bloot te leggen. Databeschikbaarheid zal daarmee in de nabije toekomst het absolute knelpunt zijn voor conditiebepaling en -voorspelling op basis van modellen voor alle individuele leidingen in een gebied.

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?