Publieksmedia

KWR en WUR project in het nieuws - Aandacht besteden aan filtratie loont

Artikelen

“Twee praktijkproeven hebben meer inzicht gegeven in het nut van filtratie van drainwater. De voordelen zijn een schoner systeem en betere werking van de ontsmettingsinstallatie. Filtratie is altijd maatwerk; het effect hangt af van de bedrijfssituatie en de teelt.
De proeven zijn onderdeel van het project ‘Invloed van Filtratie’. Voorafgaand hebben onderzoekers drie soorten filterstraten vergeleken bij het Innovatie en Demo Centrum Water in Bleiswijk. Daarna zijn de praktijkproeven herfst vorig jaar opgestart. De resultaten zijn onlangs met de tuinders geëvalueerd.
Ozoninstallatie effectiever – Bij een komkommerbedrijf is de eigen aanpak met een bandfilter vergeleken met een filterstraat die bestond uit een schermfilter van 25 micron plus een ringenfilter van 10 micron. “Het doel van de proef was om zoveel mogelijk zwevende deeltjes uit vuile water te halen. Dat maakt de ozoninstallatie effectiever”, vertelt projectleider Jim van Ruijven van Wageningen University & Research. “We hebben de deeltjes vóór en ná het oude en het nieuwe systeem gemeten. Visueel was het water veel schoner bij de fijnere filtratie (combinatie scherm- en ringenfilter) en dat bleek ook uit de metingen. Dat had tot gevolg dat de badgetijden voor de ozonbehandeling korter werden en dus de capaciteit hoger. Dat bespaart ook op stroomkosten. De teler was tevreden over de waterkwaliteit”, vertelt hij.”

(Citaat: Kierkels, T. – KWR en WUR project in het nieuws – Aandacht besteden aan filtratie loont – www.glastuinbouwwaterproof.nl (2022)9 september)

Bekijk het artikel
Heeft u een vraag over deze publicatie?